Hasło
aseksualista
Definicja
Aseksualista (zwany też potocznie asem lub aseksem, a także aseksualnym) to osoba nieodczuwająca popędu seksualnego, niemająca potrzeb seksualnych.
Przykłady użycia
[...] jestem tolerancyjna, więc jeśli poznałabym aseksualistę, to na pewno nie dyskryminowałabym go tylko ze względu na jego "inność". (Źródło)

Aseksualista pomimo braku pociągu seksualnego do kogokolwiek czasem nie rezygnuje z seksu. (Źródło)

Aseksualiści świadomą rezygnację z kontaktów seksualnych wyjaśniają brakiem zainteresowania lub niechęcią wobec aktu płciowego. Nie jest to, według nich, związane z żadnymi zaburzeniami psychicznymi, lękami, depresją, niepewnością czy niskim poczuciem własnej wartości. Jeśli coś może być tego przyczyną – rozważają – to problemy hormonalne. Ale skoro oziębłość nie łączy się z żadnym dyskomfortem, to nie ma potrzeby jej leczyć. (Źródło)

Ludzie często myślą, że żyję w celibacie, co jest zupełnie inną rzeczą. Osoby, które wybrały celibat, nadal odczuwają pociąg seksualny, ale po prostu rezygnują z seksu. My, aseksualiści, nie mamy szczególnej ochoty na seks, ale możemy go uprawiać. Ludzie bardzo często traktują aseksualistów w niezwykle protekcjonalny sposób – mówią nam, że to tylko „faza” i że zmienimy zdanie, gdy w końcu spotkamy właściwą osobę. Kiedyś usłyszałam nawet, że nie uprawiam seksu, bo nikt nie chce się ze mną przespać. (Źródło)

[...] potrzebujący związku aseksualiści wcale nie są skazani na życie w samotności. – W dobie internetu, jeżeli chce się wejść w jakieś relacje, wystarczy dobrze sprofilować swoje potrzeby i jest się w stanie odnaleźć to, czego się potrzebuje [...]. (Źródło)
Odsyłacze
Informacja o rodzimości/obcości jednostki
Wyraz ten został oznaczony dwoma tagami, gdyż można go interpretować jako zapożyczenie i jako derywat powstały na gruncie polszczyzny.
Informacja słowotwórcza
Jeśli uznamy ten wyraz za zapożyczenie, to jest on niemotywowany słowotwórczo. Jeśli uznamy, że powstał on na gruncie polszczyzny, to jest to derywat prosty.
Informacja o pochodzeniu jednostki
Jeśli uznamy ten wyraz za zapożyczenie, to jego źródłem najprawdopodobniej jest angielski rzeczownik asexualist.
Hasło zgłoszone
2 czerwca 2021
Hasło opublikowane
6 czerwca 2021
Zgłoszenie hasła
Katarzyna Kłosińska
Opracowanie hasła
Katarzyna Kłosińska
Informacja graficzna w Google
Informacja frekwencyjna w google