Obserwatorium Językowe Uniwersytetu Warszawskiego powstało w marcu 2014 r. z inicjatywy Studenckiego Koła Leksykograficznego UW, działającego wówczas przy Wydziale Polonistyki. Jego głównymi twórcami byli Jan Burzyński i Maciej Czeszewski, a opiekunem naukowym – prof. Mirosław Bańko. W skład zespołu wchodzili także m.in.: Kacper Nosarzewski, Rafał Tondera, Agnieszka Kostrowiecka, Paweł Ciach, Maria Markowska, Agata Baumgart.

Od czerwca 2018 r. opiekę nad Obserwatorium sprawuje prof. ucz. dr hab. Katarzyna Kłosińska (początkowo jako redaktor naukowa, później jako kierownik).

30 września 2019 r. Obserwatorium weszło w struktury Centrum Współpracy i Dialogu UW, a w czerwcu 2020 r. ukonstytuował się nowy zespół badawczo-redakcyjny złożony z pracowników i stałych współpracowników Instytutu Języka Polskiego UW.

Przez pierwszych 6 lat Obserwatorium zajmowało się wyłącznie tworzeniem słownika polskich neologizmów (w tej witrynie), od 2020 roku prowadzi również poradnię językową, a także inne działania popularyzujące wiedzę o polszczyźnie, m.in. coroczne Dyktando Uniwersytetu Warszawskiego.