W 2022 r. zespół pracowników Wydziału Polonistyki UW, prowadzących Obserwatorium Językowe UW, otrzymał finansowanie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w programie „Promocja języka polskiego” na realizację projektu „Najnowsza polska leksyka – w aspekcie kulturowym”. Odwiedzimy pięć uczelni partnerskich, na których przeprowadzimy warsztaty i wykłady. Udostępnimy również infografiki dydaktyczne, z których będą mogli korzystać wszyscy chętni. W poszczególnych zakładkach będziemy zdawać sprawę z naszych wizyt.

Zapraszamy!
 
 
 
 
 

     

Nasza tegoroczna europejska przygoda dobiegła końca. Serdecznie dziękujemy wszystkim naszym uczelniom partnerskim, wykładowcom zaangażowanym w organizację pobytu i planu zajęć, a także –  oczywiście – studentom! Wspominamy pobyt u Państwa z wdzięcznością i szczerą radością. 

A wszyscy, którzy chcieliby skorzystać z przygotowanych przez nas infografik, mogą to zrobić: materiały publikujmy poniżej i tutaj