WSKAŻ, CZEGO SZUKASZ

ZAZNACZ SZUKANE CECHY

Przyczyna odnotowania jednostki w słowniku OJUW
Typ jednostki
Rodzimość/obcość jednostki
Wartość słowotwórcza jednostki
Pochodzenie jednostki
Typ jednostki o charakterze frazeologicznym
Wartość jednostki ze względu na typ kontaktu
Wartość ekspresywna jednostki
Wartościowanie
Informacje pozajęzykowe
Występowanie w internetowych słownikach języka polskiego w momencie opracowania hasła
Data rejestracji hasła
Data opracowania hasła
Status jednostki ze względu na kryterium nowości

ZAZNACZ CECHY, KTÓRE CHCESZ WYKLUCZYĆ

Przyczyna odnotowania jednostki w słowniku OJUW
Typ jednostki
Rodzimość/obcość jednostki
Wartość słowotwórcza jednostki
Pochodzenie jednostki
Typ jednostki o charakterze frazeologicznym
Wartość jednostki ze względu na typ kontaktu
Wartość ekspresywna jednostki
Wartościowanie
Informacje pozajęzykowe
Występowanie w internetowych słownikach języka polskiego w momencie opracowania hasła
Data rejestracji hasła
Data opracowania hasła
Status jednostki ze względu na kryterium nowości