Hasło
donacjomat
Definicja
Donacjomat to rzadziej używany odpowiednik słów datkomat i ofiaromat.
Przykłady użycia
Będzie więcej okazji, by czynić dobro. Mastercard, wspólnie z Caritasem, postawi na ulicach polskich miast oraz w muzeach, galeriach i innych miejscach „z wyższej półki”, donacjomaty, dzięki którym będzie można błyskawicznie, bezgotówkowo wspomóc tę organizację charytatywną. (Źródło)

Samoobsłogowy w pełni donacjomat pozwala na przyjmowanie w ogólnodostępnym miejscu datki lub opłaty za pomocą kart. (Źródło)

(...) donacjomaty mają jednak stanąć w miejscach publicznych i tam zachęcać szczodre serca do podzielenia się pieniędzmi z potrzebującymi. (Źródło)

W ocenie pomysłodawców donacjomatów znakiem czasu jest powolne odejście od tradycyjnych, gotówkowych form wsparcia kościelnych osób prawnych. (Źródło)
Odsyłacze
Informacja słowotwórcza
Wyraz utworzono od terminu prawniczego donacja ‘dar, darowizna’ (łac. donatio 'darowizna’) za pomocą cząstki -mat, pochodzącej od słowa automat.
Informacje dodatkowe
Wyrazom z cząstką -mat poświęciliśmy dwa felietony: „Słowa z automatu” i „O matach bez szachów”.
Hasło zgłoszone
6 czerwca 2021
Hasło opublikowane
6 czerwca 2021
Zgłoszenie hasła
Barbara Pędzich
Opracowanie hasła
Barbara Pędzich
Informacja graficzna w Google
Informacja frekwencyjna w google