Hasło
aseksualność
Definicja
Aseksualność (zwana też aseksualizmem) to brak odczuwania pociągu seksualnego, brak potrzeb seksualnych.  
Przykłady użycia
aseksualności wciąż wiemy niewiele. Postrzegana jest jako zaburzenie, deficyt, niedobór. (Źródło)

Dotychczas aseksualność traktowano to jako zaburzenie, dysfunkcję seksualną, jednak pojawia się coraz więcej głosów, by aseksualność uznać za czwartą orientację seksualną. (Źródło)

Wiele osób miesza aseksualność z celibatem i z jakąś wizją osoby pruderyjnej, dlatego właśnie zdarza się wyśmiewanie. (Źródło)
Odsyłacze
Informacja o rodzimości/obcości jednostki
Wyraz ten można interpretować na dwa sposoby: jako zapożyczenie lub jako neologizm słowotwórczy powstały na gruncie polszczyzny.
Informacja słowotwórcza
Jeśli uznamy ten wyraz za neologizm słowotwórczy, to jest on derywatem prostym.
Informacja o pochodzeniu jednostki
Jeśli uznamy ten wyraz za zapożyczenie, to jego źródłem jest angielski rzeczownik asexuality.
Informacje dodatkowe
Wyraz ten pojawił się obok funkcjonującego od jakiegoś czasu rzeczownika aseksualizm (notowanego przez Wielki słownik wyrazów obcych PWN, red. M. Bańko,  Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003).
Hasło zgłoszone
2 czerwca 2021
Hasło opublikowane
6 czerwca 2021
Zgłoszenie hasła
Katarzyna Kłosińska
Opracowanie hasła
Katarzyna Kłosińska
Informacja graficzna w Google
Informacja frekwencyjna w google