Hasło
pokolenie lockdownu
Definicja
Pokoleniem lockdownu (a także koronapokoleniem) określa się osoby, które na początku pandemii COVID-19 kończyły szkołę średnią lub studia albo rozpoczęły karierę zawodową. Wyrażenia pokolenie lockdownu używa się zwykle, aby podkreślić, że osoby zaliczane do tego pokolenia będą musiały mierzyć się z wieloma trudnościami dotyczącymi przyszłej pracy (niestabilną sytuacją zawodową, niskimi zarobkami, niepewnością co do przyszłego zatrudnienia itp.).
Przykłady użycia
(…) „pokolenie lockdownu” w nadchodzących latach może mierzyć się z jeszcze niższymi płacami i wyższym bezrobociem niż miało to miejsce dotychczas. (Źródło)

Na rynek wchodzi tzw. pokolenie lockdownu, obciążone wieloma obawami, rozpoczynające pierwszą pracę w formie zdalnej. (Źródło)

Dramat pokolenia lockdownu potrwa latami (…).Pandemia COVID-19 sprawia, że na rynku pracy najbardziej poszkodowane są młode osoby, dopiero na ten rynek wchodzące. (Źródło)

W Polsce mówi się już o pokoleniu lockdownu - młodych, którzy w ciągu najbliższych lat będą musieli stawić czoła realiom rynku pracy wywołanym pandemią i jej konsekwencjami. (Źródło)
Odsyłacze
por. koronials
Informacja o rodzimości/obcości jednostki
Wyrażenie to można interpretować dwojako: jako kalkę z języka angielskiego lub jako frazeologizm utworzony na gruncie polszczyzny.
Informacja o pochodzeniu jednostki
Jeśli uznamy ten frazeologizm za kalkę, to jego źródłem jest angielskie wyrażenie lockdown generation.
Informacje dodatkowe
Wyrażenie to powstało w związku z pandemią COVID-19.
Hasło zgłoszone
9 stycznia 2022
Hasło opublikowane
9 stycznia 2022
Zgłoszenie hasła
Barbara Pędzich
Opracowanie hasła
Barbara Pędzich
Informacja graficzna w Google
Informacja frekwencyjna w google