Hasło
taca wirtualna
Odsyłacze
Hasło zgłoszone
6 czerwca 2021
Hasło opublikowane
6 czerwca 2021
Zgłoszenie hasła
Barbara Pędzich
Opracowanie hasła
Barbara Pędzich
Informacja graficzna w Google
Informacja frekwencyjna w google