Hasło
dog-sitter
Wymowa
[dogs-iter]
Odsyłacze
zob. dogsitter
Hasło zgłoszone
2 czerwca 2021
Hasło opublikowane
24 czerwca 2021
Zgłoszenie hasła
Katarzyna Kłosińska
Opracowanie hasła
Katarzyna Kłosińska
Informacja graficzna w Google
Informacja frekwencyjna w google