Hasło
drapieżnictwo seksualne
Definicja
Drapieżnictwem seksualnym nazywa się popełnianie nadużyć seksualnych. Wyrażenie wartościujące negatywnie.
Przykłady użycia
[...] tolerowanie drapieżnictwa seksualnego wśród księży – to młyński kamień u szyi Kościoła. (Źródło)

Trudno jest przewidzieć, jaki wpływ na kulturę będzie miała znacznie szybciej rosnąca liczba mężczyzn w stosunku do kobiet. Niektóre prognozy mówią jednak o rozroście poliandrii (wielomęstwa) i seks-turystyki. Inne wieszczą scenariusze katastrofalne, w których konflikty, przemoc i "drapieżnictwo seksualne" są na porządku dziennym. (Źródło)

Lista wyjątkowo okrutnych rabinów i żydowskich działaczy oskarżonych o drapieżnictwo seksualne wobec dzieci zawiera około 80 nazwisk. (Źródło)

[...] mało co tak dziś bulwersuje ludzi jak pedofilia, drapieżnictwo seksualne i próby zamiatania pod dywan tych ciężkich przestępstw. (Źródło)

Jedną z najlepszych dróg przeciwstawienia się drapieżnictwu seksualnemu w Kościele jest bowiem uznanie faktu, że ono istnieje. Wszyscy jesteśmy grzesznikami, ale kiedy kapłan wykorzystuje swoją władzę nad podwładnymi, takie czyny powinny zostać ujawnione. (Źródło)
Odsyłacze
Informacja o rodzimości/obcości jednostki
Wyrażenie to można interpretować jako powstałe na gruncie języka polskiego lub jako zapożyczone z języka angielskiego.
Informacja o pochodzeniu jednostki
Jeśli uznamy, że wyrażenie to jest zapożyczone, to jego źródłem jest angielska jednostka sexual predation.
Hasło zgłoszone
15 maja 2022
Hasło opublikowane
15 maja 2022
Zgłoszenie hasła
Katarzyna Kłosińska
Opracowanie hasła
Katarzyna Kłosińska
Informacja graficzna w Google
Informacja frekwencyjna w google