Hasło
dystraktor
Definicja
Dystraktor to inaczej rozpraszacz.
Przykłady użycia
To nie są nawet jakieś tak sympatyczne „przeszkadzacze”, a okropne dystraktory próbujące wytrącić Cię ze stanu skupienia i ześrodkowania myśli na konkretnym zadaniu, (…) Walczą z Tobą o cenny czas, połykając niewinne minutki sumujące się w kwadranse, a nawet godziny spędzone na.... no właśnie – na niczym. (Źródło)

URLOP MARZEŃ W DOMU - JAK TO ZROBIĆ? Po pierwsze, pozbyć się dystraktorów urlopowych. Większość z nas nie potrafi wypocząć w domu, bo od razu znajduje sobie jakieś zajęcie, np. mycie okien, wymianę paneli, zasłon, obejrzenie wszystkich powtórek seriali w telewizji. (Źródło)

Dystraktorom w pracy ulegamy łatwo, szczególnie gdy piątą czy szóstą godzinę siedzimy przy biurku wykonując rutynowe czynności. Media społecznościowe, emaile, rozmowy telefoniczne, spotkania… (Źródło)

Otaczamy się dystraktorami, takimi jak muzyka reklamy atakujące nas z każdej strony, przekaz video, czy muzyka w słuchawkach. (Źródło).

Kolejnym dystraktorem są czekające na wykonanie obowiązki. Mogą występować w postaci powracających notorycznie myśli o zadaniach, które jeszcze mamy wykonać bądź widniejących na powierzchni biurka dokumentów, które o tych zadaniach nam wciąż przypominają. (Źródło)
Informacje dodatkowe
Wyraz został odnotowany w Wielkim słowniku wyrazów obcych PWN pod red. M. Bańki (2003) z kwalifikatorem psych. W ostatnich latach słowo dystraktor pojawia się jednak również w publicystyce czy na blogach internetowych (jego użycie nie jest więc ograniczone do tekstów z zakresu psychologii).
Hasło zgłoszone
15 czerwca 2021
Hasło opublikowane
15 czerwca 2021
Zgłoszenie hasła
Barbara Pędzich
Opracowanie hasła
Barbara Pędzich
Informacja graficzna w Google
Informacja frekwencyjna w google