Hasło
poważka II
Definicja
Poważką nazywa się potocznie muzykę poważną.
Przykłady użycia
Taki klarnecista to ma duże możliwości. Może grać poważkę, jazz, muzykę klezmerską, improwizowaną, przy sprzyjających wiatrach nawet pop. (Źródło)

Nie bójcie się „poważki”! Ideą festiwalu powstałego przed niespełna ćwierćwieczem w Nantes jest przełamywanie uprzedzeń do muzyki klasycznej, nade wszystko zaś ułatwienie do niej dostępu. (Źródło)

Wszak jazz nie tylko łączy się teraz z rockiem, smykami i filharmoniczną poważką - poszukuje inspiracji w wielu innych gatunkach muzyki, od źródłowych, jak np. blues, gospel, reagge czy flamenco, po muzykę klubową i eksperymenty z elektroniką. (Źródło)

"The Ice Moons" z jednej strony prezentuje klimaty bliskie współczesnej poważce, by za chwilę przejść do przestrzennej, niemal kosmicznej muzyki a w końcu do niepokojących dronów. (Źródło)
Odsyłacze
por. poważka I
Hasło zgłoszone
8 czerwca 2021
Hasło opublikowane
8 czerwca 2021
Zgłoszenie hasła
Barbara Pędzich
Opracowanie hasła
Barbara Pędzich
Informacja graficzna w Google
Informacja frekwencyjna w google