Hasło
rollup
Wymowa
[rolap]
Odsyłacze
zob. roll-up
Hasło zgłoszone
8 czerwca 2021
Hasło opublikowane
8 czerwca 2021
Zgłoszenie hasła
Barbara Pędzich
Opracowanie hasła
Barbara Pędzich
Informacja graficzna w Google
Informacja frekwencyjna w google