Hasło
alt-med
Odsyłacze
zob. altmed
Hasło zgłoszone
6 czerwca 2021
Hasło opublikowane
20 czerwca 2021
Zgłoszenie hasła
Barbara Pędzich
Opracowanie hasła
Barbara Pędzich
Informacja graficzna w Google
Informacja frekwencyjna w google