Hasło
parownica
Definicja
Parownica (zwana też steamerem) to urządzenie elektryczne służące do prasowania ubrań za pomocą sprężonej pary wodnej.
Przykłady użycia
Parownica prasuje ubrania bez deski do prasowania! (Źródło)

Coraz większą popularnością cieszą się parownice do ubrań, dzięki którym jesteśmy w stanie szybko przeprasować delikatną bluzkę albo koszulę tuż przed wyjściem. (Źródło)

Zaletą parownicy jest też możliwość odświeżenia naszych rzeczy i pozbycie się z nich zapachów. (Źródło)

Poniżej postaramy się wskazać wszelkie możliwe zastosowania parownicy do ubrań, zarówno te standardowe - jak prasowanie bez żelazka, jak i te mniej oczywiste - jak usuwanie roztoczy, czy odświeżanie mebli.  (Źródło)
Informacja o przyczynie umieszczenia jednostki w słowniku
Hasło parownica notuje Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego w dwóch znaczeniach specjalistycznych: chemicznym 'naczynie porcelanowe, szklane lub metalowe służące do ogrzewania i odparowywania  substancji w laboratorium' i technicznym 'płytka, otwarta kadź służąca do odparowywania i zagęszczania cieczy'. Jeśli uznamy, że któreś z tych znaczeń było znane w języku ogólnym, to rzeczownik parownica opisany w niniejszym słowniku można uznać za neosemantyzm. Jeśli jednak uznamy, że leksem ten powstał niezależnie od wskazanych tu znaczeń specjalistycznych, to mamy do czynienia z neologizmem słowotwórczym.
Hasło zgłoszone
25 czerwca 2021
Hasło opublikowane
25 czerwca 2021
Zgłoszenie hasła
Katarzyna Kłosińska
Opracowanie hasła
Katarzyna Kłosińska
Informacja graficzna w Google
Informacja frekwencyjna w google